Eina de registre

Cal informar l'adreça postal per diligenciar una anotació d'entrada?

 

Quan un ciutadà inicia un tràmit electrònic al vostre ens, ho fa utilitzant el servei eTRAM de l’AOC. Mitjançant el servei d’integració del MUX de l’AOC es realitza l’apunt al vostre gestor de registre per iniciar la tramitació.

A la versió eTRAM2.0,  no és obligatori informar el domicili  postal, per part del ciutadà,  al tractar-se d’una comunicació telemàtica. No obstant això, durant un temps ha estat necessari que l'ens local informés una adreça postal,  per poder fer la diligència.

Com fer alta i modificació de Tercers?

Si necessiteu fer una alta o modificació de Tercers podeu visualitzar aquest vídeo-píndola.

https://setdiba.diba.cat/videos/tercers-accedir-alta-modificacio

 

Tercers: Accedir, alta i modificació.

Com donar d'alta i modificar TERCERS?

Necessites donar d'alta Tercers o modificar-ne informació d'un tercer ja creat? Mira aquesta píndola i ho faràs en un moment

Play video
1
Thursday
04
11:30h
Abril 2024

Sessió de Suport Programat-Registre

Aquesta sessió de suport programat està destinada a treballadors i treballadores de diversos ajuntaments.

Aquesta sessió preten formar entorn els conceptes clau del registre administratiu i el seu funcionament. Podeu consultar els continguts de la sessió  aquí: https://setdiba.diba.cat/wiki/suport-programat-registre

Si necessites una Sessió de Suport Programat d'Expedients bàsic o de qualsevol altre aspecte de SeTDIBA, pots consultar el catàleg d'aquest tipus de sessió aquí: https://setdiba.diba.cat/node/199

Tuesday
07
09:30h
mai 2024

Sessió de formació de l'eina de registre d'entrada al Consorci del Lluçanès

Per portar a terme la implantació del projecte SeTDIBA es proposen diferents sessions de formació presencial. En 3 sessions, tot el personal de l'ens rep formació en metodologia SeTDIBA i l'eina del gestor d'expedients.

Tasques de tancament de l'exercici 2023 i tasques d'obertura pel 2024

Tasques pendents per fer en el Registre d'Entrada

Amb el canvi d’any cal fer l’obertura de l’exercici 2024 i el tancament de l’exercici de registre 2023:

Friday
10
08:30h
Novembre 2023

Sessió de Suport Programat sobre Registre

Aquesta sessió de suport programat està destinada a treballadors i treballadores de diversos ajuntaments.

Aquesta sessió preten formar entorn els conceptes clau del registre administratiu i el seu funcionament. Podeu consultar els continguts de la sessió  aquí: https://setdiba.diba.cat/wiki/suport-programat-registre

Si necessites una Sessió de Suport Programat de Registre o de qualsevol altre aspecte de SeTDIBA, pots consultar el catàleg d'aquest tipus de sessio aquí: https://setdiba.diba.cat/node/199

Thursday
21
09:00h
Setembre 2023
Wednesday
12
09:00h
Juliol 2023

Sessió de suport programat sobre REGISTRE

Aquesta sessió de suport programat està destinada a treballadors de la Palma de Cervelló i del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Aquesta sessió preten formar entorn els conceptes clau del registre administratiu i el seu funcionament. Podeu consultar els continguts de la sessió aquí: https://setdiba.diba.cat/wiki/suport-programat-registre