Com activar la verificació de documents en la seu electrònica