csv

5. Incorporeu el codi segur de verificació als tràmits de la seu electrònica

Si encara no ho heu pogut fer, incorporeu la pàgina de validació del Codi Segur de Verificació a la vostra seu electrònica. En aquest sentit, hem elaborat una pàgina model per als tràmits electrònics que pot elaborar la ciutadania. 

El codi segur de verificació permet a ciutadans i administracions validar l'autenticitat d'un document que l'administració ha emès. 

Com creo la pàgina per a la validació del codi segur de verificació a la meva seu electrònica?

La ciutadania i altres administracions han de poder verificar l'autenticitat dels documents emesos per l'administració a través de la seu electrònica. 

En el manual adjunt a aquesta notícia trobareu totes les instruccions necessàries per activar el servei de verificació de documents.

2