webinar

Integrar el gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana "El meu Espai"


Integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana "El meu espai"


L’AOC posa a disposició de la ciutadania el nou servei El meu Espai (myGov) que facilita una visió general de les actuacions realitzades entre el ciutadà amb les diferents administracions.

El ciutadà ja pot fer ús del servei de la carpeta ciutadana El meu Espai i visualitzarà les trameses i les notificacions que hagi sol·licitat o rebut. 

1

WEBINAR Integració de Padró amb SeTDIBA per les entitats pilots

WEBINAR Integració de Padró amb SeTDIBA per les entitats pilots

El dia 28 de febrer de 2024 s’ha iniciat el pilotatge amb 5 ajuntaments per la integració del padró d’habitants amb el gestor d’expedients SeTDIBA.

La integració consisteix que els volants i els certificats d’empadronament es guarden automàticament al gestor d’expedients. En aquesta primera fase es guarden sense estar vinculats a expedient, aquesta acció es realitzarà manualment pel treballador públic. A mesura que el proveïdor ens faciliti noves funcionalitats les anirem incorporant.

1
Thursday
25
09:30h
Gener 2024

Webinar Mòdul de Secretaria

El Mòdul de Secretaria permet als ajuntaments SeTDIBA la tramitació integral electrònica de les sessions dels òrgans col·legiats, així com automatitzar tasques vinculades amb l'ordre del dia, la convocatòria, la gestió de l’acta, els certificats i acords i les notificacions.

Per si voleu donar-hi un cop d'ull, també us facilitem el manual d'usuari que trobareu adjunt en aquesta mateixa notícia en format pdf.

3