WEBINAR Integració de Padró amb SeTDIBA per les entitats pilots

WEBINAR Integració de Padró amb SeTDIBA per les entitats pilots

El dia 28 de febrer de 2024 s’ha iniciat el pilotatge amb 5 ajuntaments per la integració del padró d’habitants amb el gestor d’expedients SeTDIBA.

La integració consisteix que els volants i els certificats d’empadronament es guarden automàticament al gestor d’expedients. En aquesta primera fase es guarden sense estar vinculats a expedient, aquesta acció es realitzarà manualment pel treballador públic. A mesura que el proveïdor ens faciliti noves funcionalitats les anirem incorporant.

El pilotatge durarà aproximadament un mes, fins el 28 de març. Quan finalitzi analitzarem el resultat i estarem en disposició d’integrar a la resta d’ajuntaments, que està previst sigui al segon trimestre de 2024.

Què cal tenir en compte a l’hora de gestionar els expedients de volants o certificats d’empadronament?

Actualment, totes les entitats SeTDIBA teniu la carpeta ciutadana “el meu espai” de l’AOC activada. Això significa que els expedients que tinguin informat l’interessat es publicaran.

En el cas dels certificats col·lectius, com les unitats de convivència, la documentació vinculareu a un expedient on estarà informat com interessats els membres de la unitat de convivència. Heu de tenir molt present i validar que sigui així, que hagin fet la cessió de les dades personals per poder-los incloure en el mateix expedient.

Els expedients de padró tenen caducitat i cal tancar-los de la mateixa manera que els altres expedients.

Si esteu atenen a un ciutadà des de l’OAC li podreu facilitar el volant i el certificat d’empadronament en paper directament imprimint la visualització que us apareix en pantalla des de l’eina de padró. En el cas que els certificats requereixin ser aprovats amb circuit de signatura caldrà signar-los electrònicament des del gestor d’expedients abans de facilitar-li al ciutadà.

Cas que canvieu el tipus de signatura del certificat d’expedient de circuit de signatura a segell d’òrgan haureu de fer una decret d’alcaldia que ho aprovi.

Per identificar l’interessat de l’expedient de padró, sempre que l’hagueu informat podeu personalitzar les columnes de l’expedient i afegir el camp INTERESSAT.

Podeu consultar tota la informació a la presentació del webinar i al vídeo de la sessió.