Integrar el gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana "El meu Espai"


Integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana "El meu espai"


L’AOC posa a disposició de la ciutadania el nou servei El meu Espai (myGov) que facilita una visió general de les actuacions realitzades entre el ciutadà amb les diferents administracions.

El ciutadà ja pot fer ús del servei de la carpeta ciutadana El meu Espai i visualitzarà les trameses i les notificacions que hagi sol·licitat o rebut. 


La integració entre el gestor d’expedients i la carpeta ciutadana El meu Espai permet al ciutadà consultar dades bàsiques dels expedients que s’estan tramitant per l’administració.

A la carpeta ciutadana El meu espai el ciutadà pot consultar les gestions que ha realitzat amb l’administració. Està dividida en 4 apartats:

  • Tràmits: mostra les sol·licituds realitzades per part del ciutadà a través del servei eTRAM de l’AOC.
  • Notificacions: mostra les notificacions electròniques realitzades pel servei eNOTUM de l’AOC al ciutadà.
  • Dades consultades: Mostra les consultes que han fet les administracions pel servei de Via Oberta a les dades personals del ciutadà.
  • Expedient: mostra l’estat dels expedients que s’estan tramitant amb la vostra  l’administració on el ciutadà és interessat.

En tres dels apartats: tràmits, notificacions i dades consultades la informació la proporciona directament l’AOC. La informació de l’apartat d’expedients es recupera del gestor d’expedients SeTDIBA.

Així doncs, la integració entre el gestor d’expedients i la carpeta ciutadana El meu Espai permet al ciutadà consultar dades bàsiques dels expedients que s’estan tramitant per l’administració.


Com ens afecta als ens locals SeTDIBA la integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana "El meu espai"?

Quan es publicarà a la carpeta ciutadana El meu Espai els expedients?


Els expedients es publiquen a El meu Espai si estan oberts i tenen vinculat interessat que l'està consultant.


Es pot despublicar un expedient que ha estat publicat a la carpeta ciutadana El meu Espai?


No existeix cap acció de despublicar l’expedient de la carpeta ciutadana El meu Espai. Perquè no es visualitzi l’estat de l’expedient a la carpeta ciutadana o bé s’elimina la vinculació amb l’interessat, o bé es tanca l’expedient.


Quina informació de l’expedient es publicarà a la carpeta ciutadana El meu Espai?


La informació de l’expedient que es mostra és de consulta, des de El meu Espai no es pot modificar cap informació. La informació que es mostra és la següent:

Camps El meu Espai

Camps del gestor d’expedients SeTDIBA

IdExpedient

Identificador de l’expedient

(Codi expedient/any/Codi sèrie documental)

Tipus de persona

Si és interessat o representant

Codi INE10

Codi INE10 de l’ens

Assumpte de l’expedient

Títol de l’expedient

Data inici de l’expedient

Data de creació de l’expedient

Data finalització de l’expedient

Data de tancament de l’expedient

Procediment

Sèrie documental

Estat expedient

Situació de l’expedient (obert o tancat)

Observacions expedient

Notes Descripció, públiques de l’expedient

URL de l’expedient

URL on consultar el detall de l’expedient o ampliar la informació. S’indica la URL per fer una tramesa genèrica a l’ens per sol·licitar més informació.


Què cal tenir en compte quan es publica un expedient a la carpeta ciutadana El meu Espai?


La informació que es mostra relacionada amb l’expedient és poca i de consulta. Tot i això heu de tenir especial cura el que escriviu al camp “Títol Expedient” i “Notes Descripció” (notes públiques).

  • Títol Expedient: tingueu en compte les consideracions indicades des de SeTDIBA)
  • Notes Descripció: des del gestor d’expedients aquestes notes són visibles per tots els tramitadors, de la mateixa manera passarà quan es publiqui a la carpeta ciutadana, el ciutadà veurà els comentaris indicats en aquest camp.

Quan activem la integració per primera vegada, passarem un procés que copiarà la informació de les notes públiques a les notes privades, corresponent al camp “Notes Descripció Extra”.


Com es visualitza la carpeta ciutadana El meu Espai pel ciutadà?


Pendent de desenvolupar


Com consulta l’expedient el ciutadà??

Actualment la informació de l’expedient que es publica a la carpeta ciutadana són les dades bàsiques de l’expedient.

Al entrar a l’apartat EXPEDIENTS es mostra el llistat dels expedients que estan oberts i la persona que ho està consultant és l’interessat.


Al seleccionar un dels expedients es mostren el detall de l'expedient concret.

El camp “URL de l’expedient” informem de la URL de tramesa genèrica de eTRAM perquè el ciutadà us pugui realitzar la sol·licitud telemàticament del seu expedient i li feu arribar la documentació.


Com consultar la documentació de l’expedient???

Ara per ara, si el ciutadà vol tenir accés al contingut de l’expedient us ho ha de sol·licitar directament a vosaltres. Clicant a la URL del camp “URL de l’expedient” us podem fer una tramesa genèrica d’eTRAM.

Estem treballant amb l’AOC perquè el detall de l’expedient estigui disponible a la carpeta ciutadana El meu espai per consultar-la pel ciutadà.


Properes dates per la integració i la migració dels interessats

  • 29 de gener: Integració expedients SeTDIBA amb la carpeta ciutadana el meu espai per les 10 entitats pilots.
  • 31 gener i 1 febrer: Migració de les fitxes d’interessats  dels expedients per les entitats que no tenen les dades natives.
  • 14 de febrer: Integració expedients SeTDIBA amb el meu espai per la resta d’entitats


Vídeo del webinar

See video