Notícies

TOP7: Quins ens es posen més tràmits?

Ja sabeu que la metodologia SeTDIBA recomana anar informant els tràmits que es requereixen en la gestió d'un expedient administratiu.

Els tràmits ens ajuden a entendre en quin punt de la tramitació es troba l'expedient i permet compartir amb la resta companys i companyes del vostre ens les gestions que s'han seguit en l'expedient administratiu.

Si teniu cap dubte sobre quin tràmit cal posar us recomanem aquest article

Vols explicar la teva experiència innovadora? Us convidem a participar en la Caravana d'Innovació Digital

Innovation On Tour va ser una iniciativa que es va dur a terme entre el 2017 i el 2019 com a caravana d’innovació que proposava parades arreu del territori per compartir bones pràctiques d’innovació.

Participem en la darrera jornada de millora de l'Índex de Maduresa Digital

Cada any, des del Consorci AOC s’analitza la maduresa digital dels ens locals que permet conèixer el grau de transformació digital dels ajuntaments i dels consells comarcals. L'Índex de Maduresa Digital (IMD) de les administracions locals és un indicador compost format per més de 30 indicadors organitzats en tres dimensions (compliment dels drets digitals, activitat dels serveis electrònics i compliment dels principis de govern obert), que avalua el grau de transformació digital dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya).

Renovar-se o morir!

Nous tràmits d'urbanisme... activeu-los!

Oferir nous tràmits específics contribueix a una administració més eficient, transparent i orientada al servei de la ciutadania millorant l'experiència de les persones usuàries i facilitant la relació amb l'administració.

En aquest sentit, des de l'AOC s'ha treballat per augmentar l'oferta específica de formularis per a determinats tràmits i, des del 22 de novembre, ja teniu a disposició aquests nous formularis de tràmits:

HISTÒRIC DE VERSIONS DE PRODUCTES

HISTÒRIC DE NOVETATS


En aquest article es recull el històric de les novetats dels productes SeTDIBA que s’han instal·lat. Disposeu de l'enllaç a la notícia per poder accedir a les novetats que aporta cada versió.

Els procductes que actualment estan instal·lats són:

SeTDIBA: insights

NOVETATS 22 NOVEMBRE 2023

Des del mes de març estem treballant en un pla de millora i estabilització del mòdul de Secretaria. A continuació detallem els canvis que es produeixen.

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • AytosSecretaria: versió 2.3.5


DESTAQUEM


Substitució del component que converteix el format dels documents

El Servei Fem-ho Fàcil ja ha arribat a les 1000 trucades!!

El servei d'atenció telefònic FEM-HO FÀCIL ha assolit les 1000 trucades realitzades des de la seva posada en marxa.

A més, hem analitzat quina ha estat la valoració global de les trucades i el resultat és espectacular: 5 punts sobre 5!

Aquestes dades objectives tan clares  demostren que aquest canal de comunicació funciona i és ben rebut per la ciutadania. Aquest servei és un canal directe capaç de resoldre els dubtes de tramitació i que resulta, per tant, un canal de comunicació que garanteix una bona atenció a les persones usuàries.

TOP11: La importància d'invertir en coneixement...

Tots sabem que vivim en un món de constant evolució i l'administració no es queda enrrera. En aquest context, la Diputació de Barcelona publica un bon catàleg de cursos formatius i, a més, des de l'equip SeTDIBA també oferim cursos especialitzats que esdevenen una acció clau per enfortir les habilitats i ampliar coneixements per garantir una preparació òptima dels empleats i empleades públiques.