Destacats

Monday
22
09:30h
Abril 2024

Sessió 3. Mòdul Secretaria Ajuntament Capolat

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.
Sessió 3:Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Sessió 4:d'arrencada. Desenvolupament de la sessió: registrar votacions,  generar certificacions i crear l'acta que restarà pendent d'aprovació per la propera sessió.

Tuesday
26
09:30h
Març 2024

Mòdul Secretaria Ajuntament Capolat. Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.
Sessió 3:Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Sessió 4:d'arrencada. Desenvolupament de la sessió: registrar votacions,  generar certificacions i crear l'acta que restarà pendent d'aprovació per la propera sessió.

Tuesday
19
12:30h
Març 2024

Mòdul Secretaria Ajuntament Capolat: Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul.

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Thursday
11
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta a EMD Sant Miquel de Balenyà

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul per proponents i gestors. Ajuntament de

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

Thursday
09
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponents i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
13
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió 4: desenvolupament de la sessió, votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca.

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
06
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió 3. Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
15
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul per proponents i gestors. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponents i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Wednesday
10
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Talamanca

Primera Sessió:

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponets i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Tuesday
07
09:00h
mai 2024

Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

- Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic aplicat a la metodologia del projecte SeTDIBA.

- Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

- Posar en pràctica l'ús de les eines SeTDIBA per poder acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.