NOVETATS 27 d’OCTUBRE 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.81.33
 • Gestió expedients: versió 20.5.11

Algunes incidències i millores que es resolen?

 • La graella dels documents no mostrava el valor del camp ID dels documents.
 • La safata d’avisos permet seleccionar múltiples elements i eliminar-los de forma massiva.
 • Al crear un expedient que només tenia una sèrie documental es carregava automàticament el valor de la sèrie però no carregava la fitxa de “Dades Addicionals”.
 • A la safata de tasques i tràmits, al filtrar per les meves unitats o totes, el camp usuari apareixia bloquejat.
 • A la safata de tràmits s'ha afegit el camp "nom expedient". 
 • EACAT – Sortides a altres administracions
  • El formulari de la sol·licitud de la tramesa de sortida no es guardava.
  • El document comunitat te el número de registre de sortida a les dades addicionals.
  • Al realitzar una sortida a una altra administració, al registre quedava com si s’hagués realitzat per eNOTUM malgrat haver-se comunicat correctament per EACAT i es rebia un missatge de notificació incorrecte.
  • El justificant de recepció de sortida es creava amb una tipologia incorrecta.
  • Al realitzar un sortida a una altra administració el justificant de sortida es relacionava amb el document del registre de sortida, però aquest justificant no es guardava a l’expedient.
  • Generava l’apunt de sortida al registre sense que guardar-se el document i sense descarregar-se el justificant.
 • eNOTUM
  • El camp “mòbil SMS” de les notificacions per eNOTUM estava bloquejat.
 • eTAULER – Publicació taulell edictes
  • L’ampliació de termini no actualitzava la data de caducitat a la consulta de publicacions del gestor d’expedients.
  • A la consulta de publicacions s’ha afegit un botó per poder accedir a l’expedient del document publicat.
  • Canvi de la tipologia documental de l’evidència de publicació a JUSTIFICANT (TD11-017).
  • S’ha corregit el contingut de l’exportació de la consulta de la informació publicada.
  • Correcció del filtre pel camp “Nom”  de la publicació.
  • Ordenació dels camps “Document” i “Publicació” de la consulta de publicacions.
  • Les evidències i els certificats d’exposició pública retirats manualment quedaven pendents d’aprovació.
1
Temes:
Novetats
1
Categories:
Versions