NOVETATS 29 de MARÇ 2022

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.82.60
 • Gestió expedients: versió 20.5.40

Algunes incidències i millores que es resolen?

 • ETRAM 2.0
  • Solucionada la incidència de descarrega de la documentació .
  • Solucionada la incidència on les anotacions quedaven registrades al registre auxiliar.
  • Solucionada la incidència on el representant quedava registrat com interessat de l’anotació.
  • Les evidències i formularis associats a la sol·licitud d’entrada es descarreguen individualment i relacionades entre ells.
 • EACAT
  • Adaptació a la nova modalitat d’integració entre l’eina de registre d’entrada i sortida de SeTDIBA i AOC a través de missatgeria XML.
  • Al fer una sortida a una administració, la documentació adjunta a l’anotació es signa amb el segell d’òrgan de l’entitat.
  • Solucionada la incidència on l’anotació de sortida no quedava vinculada a l’expedient des del que s’ha fet.
 • eNOTUM
  • Al fer una notificació, la documentació adjunta a l’anotació es signa amb el segell d’òrgan de l’entitat.
  • Solucionada la incidència del missatge error que apareix al fer una notificació d'un document sense aprovar, que no disposa de totes les signatures.
 • REGISTRE
  • Una anotació diligenciada cap al gestor d’expedients però sense vincular-la a un expedient, pot afegir-se nous documents des de registre i queden vinculats a l’anotació que es mostra des del gestor d’expedient. Una vegada l’anotació es vincula a un expedient no és possible afegir nous documents a l’anotació.
  • Solucionada la incidència del rol consulta que permetia modificar les anotacions de registre.
  • Solucionada la incidència que no permetia eliminar la diligència assignada a la UT tramitadora.
  • Solucionada la incidència al modificar una anotació es situava a la pestanya de diligència de processos en comptes de la pestanya d’interessat i assumpte.
 • TRÀMITS
  • Solucionada la incidència que no mostrava els documents existents dels expedients.
 • EXPEDIENTS
  • Solucionada la incidència del filtre d’expedients de Funció + Grup + Sèrie que seleccionava automàticament els valors però no filtrava.
  • Solucionada la incidència del filtre de “sèrie favorita” on quedava bloquejat el desplegable de Sèrie.
 • DOCUMENTS
  • Es permet seleccionar múltiples documents i imprimir-los. El resultat és un document PDF amb tots els documents fusionats.
 • AUTOFIRMA
  • Solucionada la incidència des signatura amb els component Autofirm@ amb tots els navegadors.
 • VISUALITZACIONS
  • Noves icones de visualització de documents relacionats i annexats.
1
Temes:
Novetats
1
Categories:
Versions