NOVETATS 6 de JULIOL 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.80.22
 • Gestió expedients: versió 20.3.27

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

 • Libre office: 6.3.0.1
 • Word: 2010 SP2

Algunes incidències que es resolen?

 • Les entrades telemàtiques d’EACAT ja no arriben amb assumpte i modalitat incorrecte.
 • Recepció dels correus de notificacions incorrectes.
 • La cerca de documents sense expedient quan a la graella de documents incorpora el camp “expedient”.
 • Ordenació de les columnes de la graella de la safata de tràmits.
 • Es mostra el contingut de les notes del document a incorporar el camp a la graella de documents.
 • Es desvincula la documentació de l’expedient quan s’allibera una anotació i s’indica que es vol desvincular els documents.

Algunes millores que s’incorporen?

 • Validacions i controls a les notificacions eNOTUM abans d’enviar-les i evitar que siguin incorrectes:
  • El format del correu electrònic vàlid.
  • La mida dels documents a notificar no superi els 4MB.
  • El tipus document CIF bloqueja els camps dels cognoms.
  • El tipus document NIF requereix almenys 1 cognom obligatori.
  • Si el mitjà de notificació és Electrònic obliga a introduir el correu electrònic de l’interessat.
 • Les notificacions eNOTUM es poden fer per SMS si s’informa el telèfon.
 • La safata d’expedients oberts filtra per tots els exercicis.
 • La informació addicional dels documents mostra tantes pestanyes d’anotacions com s’hagin realitzat identificant el número de l’anotació.
 • Nova pestanya de “Territori” als expedients per informar de l’emplaçament de l’expedient. Aquesta nova funcionalitat permet cercar per referència cadastral directament a la web de Cadastre o bé recuperar la localització de les dades de territori del vostre ajuntament tant quan es crea l’expedient com quan s’edita. La visualització de la informació que heu introduït la podeu consultar a l’apartat d’informació addicional de l’expedient, a la pestanya territori. Properament modificarem la fitxa d’adreça de l’expedient perquè continueu consultant la informació introduïda, però la nova informació ho heu de fer per aquesta funcionalitat de Territori.
 • Al inserir un document no es fa la visualització prèvia automàticament i es mostra una barra de progrés de càrrega per millorar el rendiment.
1
Temes:
Novetats
1
Categories:
Versions