Mòdul Secretaria SeTDIBA

Thursday
25
10:00h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió de formació a l'Ajuntament de Gaià

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponets i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Wednesday
10
10:00h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Gaià

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponets i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
11
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta a EMD Sant Miquel de Balenyà

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul per proponents i gestors. Ajuntament de

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

Thursday
09
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponents i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
13
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió 4: desenvolupament de la sessió, votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca.

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
06
09:30h
mai 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió 3. Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
15
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul per proponents i gestors. Ajuntament de Talamanca

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponents i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Wednesday
10
09:30h
Abril 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Talamanca

Primera Sessió:

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponets i gestors.
 • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
 • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
08
09:30h
Febrer 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió arrancada post celebració Junta de Govern a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 • Formació del mòdul per proponents i gestors.
 • Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
 • Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
07
09:30h
Març 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Segona Sessió amb EMD Sant Miquel de Balenyà

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

 1. Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
 2. Formació del mòdul a gestors de secretaria
 3. Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
 4. Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.