Mòdul Secretaria SeTDIBA

Wednesday
07
09:30h
Febrer 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Subirats

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponets i gestors.
  • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
  • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
25
09:30h
Gener 2024

Webinar Mòdul de Secretaria

El Mòdul de Secretaria permet als ajuntaments SeTDIBA la tramitació integral electrònica de les sessions dels òrgans col·legiats, així com automatitzar tasques vinculades amb l'ordre del dia, la convocatòria, la gestió de l’acta, els certificats i acords i les notificacions.

Per si voleu donar-hi un cop d'ull, també us facilitem el manual d'usuari que trobareu adjunt en aquesta mateixa notícia en format pdf.

3
Monday
29
09:30h
Gener 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Preparació de la sessió de Ple a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Preparació de la sessió de Ple a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Es prepararà la sessió de ple prevista per l'1 de febrer. Es generaran les propostes d'acord, l'ordre del dia, convocatòria i notificació de la sessió de l'òrgan col·legiat.

Thursday
11
09:30h
Gener 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Tuesday
09
09:30h
Gener 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de l'òrgan col·legiat.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
08
09:30h
Febrer 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió arrancada del mòdul a l'Ajuntament de Casserres

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Thursday
01
08:30h
Febrer 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Preparació de la sessió de la JGL a l'Ajuntament de Casserres

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Tuesday
30
12:00h
Gener 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul a l'Ajuntament de Casserres

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Monday
15
11:30h
Gener 2024

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Casserres

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponents i gestors.
  • Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
  • Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.

Mòdul Secretaria: tancar exercici anterior i obrir l'exercici per l'any nou

Per ajudar-vos a fer el canvi d'exercici en el Mòdul de Secretaria us donem unes indicacions:

Primer de tot cal que comprovar si està creat o no l'exercici 2024.

Si està creat l'exercici 2024

    1. Desmarcar l’exercici actual del 2023

    2. Marcar com exercici actual el 2024

Us ho expliquem pas a pas:

a) Menú>Secretaria>Manteniments>Exercici