Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió de presentació a l'Ajuntament de Copons

Tuesday
12
10:00h
Març 2024
Data de finalització: Tuesday, 12/03/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  1. Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  2. Formació del mòdul per proponets i gestors.
  3. Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
  4. Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.