Bones pràctiques

Vols explicar la teva experiència innovadora? Us convidem a participar en la Caravana d'Innovació Digital

Innovation On Tour va ser una iniciativa que es va dur a terme entre el 2017 i el 2019 com a caravana d’innovació que proposava parades arreu del territori per compartir bones pràctiques d’innovació.

TOP7: Els ens que més han aprofitat el suport presencial "Venim?"

De tots els seguiments presencials que s'han efectuat des del Suport Venim? durant l'any 2023, els ens que han millorat la seva valoració global tal i com es mostra en el Quadre de  Comandament han estat els següents:

TOP7: Quins ens es posen més tràmits?

Ja sabeu que la metodologia SeTDIBA recomana anar informant els tràmits que es requereixen en la gestió d'un expedient administratiu.

Els tràmits ens ajuden a entendre en quin punt de la tramitació es troba l'expedient i permet compartir amb la resta companys i companyes del vostre ens les gestions que s'han seguit en l'expedient administratiu.

Si teniu cap dubte sobre quin tràmit cal posar us recomanem aquest article

TOP11: La importància d'invertir en coneixement...

Tots sabem que vivim en un món de constant evolució i l'administració no es queda enrrera. En aquest context, la Diputació de Barcelona publica un bon catàleg de cursos formatius i, a més, des de l'equip SeTDIBA també oferim cursos especialitzats que esdevenen una acció clau per enfortir les habilitats i ampliar coneixements per garantir una preparació òptima dels empleats i empleades públiques.

Masses preguntes i poc temps per resoldre-les? No et compliquis...

Cada cop més us anireu trobant amb una ciutadania que està predisposada a rebre comunicacions electròniques i tenen molts dubtes sobre la tramitació electrònica: com poden obrir una notificació electrònica, com poden obtenir un certificat digital o com poden fer el tràmit per sol·licitar el què sigui...

En aquests casos, ja sabem que vosaltres no disposeu de tot el temps que requereix resoldre aquestes consultes però ja sabeu que teniu a la vostra disposició i podeu aprofitar el servei Fem-ho Fàcil!

No demanis més papers...

Recentment, s'ha publicat una resolució de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades relacioanda amb la pràctica habitual dels hotels de demanar el document d'identitat personal i fer-ne fotocòpia o digitalitzar-lo per fer el registre en el mateix hotel.

Com consulto els cursos de formació?

Per obtenir tota la planificació de la formació només cal que consulteu el calendari de la comunitat virtual setdiba.diba.cat.

1. En el menú del lateral esquerre, seleccioneu la icona del calendari

2. En el desplegable, seleccioneu "Formació".

TOP7: ens que deriven trucades al servei Fem-ho fàcil i promocionen un servei de qualitat.

Les dades extretes del Fem-ho fàcil demostren que un 22,9% de trucades serveixen per resoldre tràmits relacionats amb e-factures amb una valoració del servei d’atenció de 5 sobre 5.

Anàlisi de la gestió de les SAIP dels ens SeTDIBA

Arran de la publicació de l’informe del Síndic de Greuges i les seves conclusions i recomanacions en quant al dret d’accés a la informació pública, hem volgut analitzar la situació de la gestió d’aquestes en els ens locals SeTDIBA. Per a aquesta anàlisi hem extret informació de la sèrie documental 1314, corresponent a les sol·licituds d'accés a la informació pública.

S’ha fet una primera anàlisi de l’evolució del nombre de SAIP, en el que es visualitza el seu increment d'un 20,34% entre els anys 2021 i 2022:

Ens locals TOP7: temps mitjà de resposta

I, després d'unes merescudes vacances, Sant tornem-hi!

Aquest setembre hem analitzat el temps mitjà de resposta de les sol·licituds d'accés a la informació.

Cal tenir en compte que aquestes dades s'han pogut extreure gràcies a la informació que consta al gestor d'expedients. Per tant, si no heu completat els camps d'informació de les SAIPS no heu pogut entrar en aquesta valoració. Per això, us animem a dotar d'informació veraç el gestor d'expedients ja que ens permet fer una extracció precisa de les dades.