Bones pràctiques

TOP 5 Ajuntaments desembre 2022

 

Benvolguts/des!

Aquest mes hem determinat que els ajuntaments premiats son els següents:

  1. Bagà
  2. Balsareny
  3. Font-Rubí
  4. Pont de Vilomara
  5. Sant Boi de Lluçanès

 

Enhorabona!

Com bé us hem avançat en el butlletí els ajuntaments han estat escollits tenint en compte l'indicador de publicació de SAIPs.

Ajuntaments TOP10 Novembre

                        

En el butlletí SeTDIBA de novembre hem fet la valoració dels TOP10 en l'àmbit del Fem-ho fàcil.

El que hem fet és recollir el nombre absolut de trucades i consultes que s'han emès des dels vostres municipis i les hem ajustat per nombre d'habitants. Els ajuntament premiats són els següents:

  • Ajuntament de Talamanca

Ens TOP10 en la gestió de tercers

En el butlletí SeTDIBA d'octubre hem fet la valoració dels TOP10 en l'àmbit de tercers i els ens que han tingut una millor valoració han estat els següents:

Com depurar tercers duplicats?

 

Aquesta opció és útil per eliminar tercers duplicats i mantenir el tercer que està ben informat. Per què ens pot passar? Doncs perquè hem introduït el mateix tercer dues vegades modificant algun paràmetre del seu nom, per exemple.

Com depurem duplicats de tercers:

1.- Feu clic a l’opció Depuració de tercers:

Què hem de fer per acollir-nos al règim simplificat del control intern de la nostre entitat?

Sabem que moltes entitats estan incomplint la norma bàsica de control intern perquè no han implementat la funció conforme disposa el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCIL). Amb bon criteri, l'exposició de motius del RCIL reconeix la heterogeneïtat de les Entitats Locals i, en conseqüència s'obre la possibilitat d'aplicar dos règims diferents en el tractament del control intern a aplicar en aquestes entitats, el general i el simplificat.

Per a què serveix un índex?

En el gestor d'expedients existeix la possibilitat de "Generar un índex" d'un expedient.

Com gestiono l'expedient d'un procés electoral?

Com classificarem l'expedient d'un procés electoral?

Els expedients dels processos electorals s'han de classificar segons el quadre de classificació:

 

 

 

 

 

 

 

 

Funció: 09.POBLACIÓ i ELECCIONS

1

Com gestiono documents i expedients de padró?

El passat 28 de febrer de 2024 es va iniciar el pilotatge amb 5 ajuntaments per la integració del padró d’habitants amb el gestor d’expedients SeTDIBA.

La integració consisteix que els volants i els certificats d’empadronament es guarden automàticament al gestor d’expedients. En aquesta primera fase es guarden sense estar vinculats a expedient, aquesta acció es realitzarà manualment pel treballador públic. A mesura que el proveïdor ens faciliti noves funcionalitats les anirem incorporant.

Guia de bons hàbits cibersaludables

Podeu consultar i descarregar-vos la guia de bons hàbits cibersaludables de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recull de consells i bones pràctiques per aconseguir fer de la xarxa un espai segur.

1