Bones pràctiques

Com gestiono documents i expedients de padró?

On he de guardar el volant o certificat de padró, a l'aplicació de padró o al gestor d'expedients?

El gestor d'expedients del projecte SeTDIBA encara no està integrat per complet amb l'aplicació de padró que gestiona la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Guia de bons hàbits cibersaludables

Podeu consultar i descarregar-vos la guia de bons hàbits cibersaludables de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recull de consells i bones pràctiques per aconseguir fer de la xarxa un espai segur.

1