Bones pràctiques

Com gestiono documents i expedients de padró?

On he de guardar el volant o certificat de padró, a l'aplicació de padró o al gestor d'expedients?

El gestor d'expedients del projecte SeTDIBA encara no està integrat per complet amb l'aplicació de padró que gestiona la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Com depurar tercers duplicats?

 

Aquesta opció és útil per eliminar tercers duplicats i mantenir el tercer que està ben informat. Per què ens pot passar? Doncs perquè hem introduït el mateix tercer dues vegades modificant algun paràmetre del seu nom, per exemple.

Com depurem duplicats de tercers:

1.- Feu clic a l’opció Depuració de tercers:

Què hem de fer per acollir-nos al règim simplificat del control intern de la nostre entitat?

Sabem que moltes entitats estan incomplint la norma bàsica de control intern perquè no han implementat la funció conforme disposa el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCIL). Amb bon criteri, l'exposició de motius del RCIL reconeix la heterogeneïtat de les Entitats Locals i, en conseqüència s'obre la possibilitat d'aplicar dos règims diferents en el tractament del control intern a aplicar en aquestes entitats, el general i el simplificat.

Per a què serveix un índex?

En el gestor d'expedients existeix la possibilitat de "Generar un índex" d'un expedient.

Guia de bons hàbits cibersaludables

Podeu consultar i descarregar-vos la guia de bons hàbits cibersaludables de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recull de consells i bones pràctiques per aconseguir fer de la xarxa un espai segur.

1