Com depurar tercers duplicats?

 

Aquesta opció és útil per eliminar tercers duplicats i mantenir el tercer que està ben informat. Per què ens pot passar? Doncs perquè hem introduït el mateix tercer dues vegades modificant algun paràmetre del seu nom, per exemple.

Com depurem duplicats de tercers:

1.- Feu clic a l’opció Depuració de tercers:

2.- Feu una cerca per tipus de document (NIF, per exemple) o bé pel nom, cliclant la lupa al costat del "nom" i s'obrirà una finestra amb tots els paràmetres per realitzar la cerca. Si existeixen duplicats, tindreu més d'una entrada.

3.-Seleccioneu amb un doble clic les dues entrades i les visualitzareu a la finestra Depuració de tercers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pantalla Depuració de tercers:

  1. Seleccioneu l'usuari que voleu mantenir i clicleu principal.
  2. Seleccioneu l’usuari que voleu suprimir i cliqueu substituir.

Aneu a la pantalla Consulta de tercers per revisar que s’ha efectuat la depuració i comproveu que únicament consta el tercer seleccionat com a principal.

Recordeu que a l'apartat Documents de la comunitat trobareu també manuals d'ús del gestor d'expedients.