Com gestiono documents i expedients de padró?

On he de guardar el volant o certificat de padró, a l'aplicació de padró o al gestor d'expedients?

El gestor d'expedients del projecte SeTDIBA encara no està integrat per complet amb l'aplicació de padró que gestiona la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona.

L'eina de padró té els modelaris incorporats, però no contempla la possibilitat de signar documents ni de guardar-los a mode de repositori. Fins que la integració entre ambdues eines sigui completa, cal generar el model del document a padró, descarregar-lo i carregar-lo al gestor d'expedients SeTDIBA per a la seva signatura, dins l'expedient que s'haurà creat a tal efecte al gestor d'expedients.

 

I com guardo els documents als expedients? Quins expedients haig d'obrir?

Cal que obriu els expedients segons els aneu necessitant, seguint els següents criteris de classificació:

 

 • EXPEDIENTS ALTA_MODIFICACIO_BAIXA: expedients individuals:​
  • Sèrie: 09. POBLACIÓ I ELECCIONS - 01. - Registres de població - 3126 Modificacions del padró d’habitants

 

 • EXPEDIENT BAIXA OFICI O CADUCITATexpedient únic:
  • Sèrie: 09. POBLACIÓ i ELECCIONS - 01. Registres de població - 2665 Rectificacions del padró municipal d'habitants

 

 • EXPEDIENT DE CERTIFICATS EMPADRONAMENTexpedient acumulatiu:
  • Sèrie: 02 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA - 03. Gestió dels documents i de la informació - 1292 - Registre de certificats. 

 

 • EXPEDIENT DE VOLANTS EMPADRONAMENTexpedient acumulatiu:
  • Sèrie: 02 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA - 03. Gestió dels documents i de la informació - 1292 - Registre de certificats. 

 

 • EXPEDIENT APROVACIO XIFRA PADRO HABITANTSexpedient únic: 
  • Sèrie:  09. POBLACIÓ I ELECCIONS - 01. - Registres de població – 2669 Revisions anuals del padró municipal

 

Us recordem que si teniu dubtes sobre la classificació dels expedients, podeu consultar el Quadre de Classificació [aquí]

 

ATENCIÓ!!!:  Us recordem que els noms dels expedients no poden contenir dades personals dels interessats que els pugui identificar. En aquests casos us recomanem les orientacions que dona l'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), que en els casos més comuns recomana:

"La publicació d'un document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent podrà realitzar-se de la següent forma:

 • Donat un DNI amb format 12345678X, es publicaran els dígits que en format ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. En l'exemple: ***4567*.
 • Donat un NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígits que en el format ocupen les posicions, evitant el primer càracter alfabètic, quarta, cinquena, sisena i setena. En l'exemple: ****4567*."

Si voleu més informació, podeu consultar el document [aquí ->]