Per a què serveix un índex?

En el gestor d'expedients existeix la possibilitat de "Generar un índex" d'un expedient. Aquesta és una funció eficaç i eficient de facilitar tota la informació de l’expedient a algú que us demana tota la informació relacionada de l'expedient sense haver d'imprimir cap document i d'una manera molt ràpida.

L'índex relaciona tots els documents que conformen l'expedient amb els codis CSV corresponents. Aquests documents es podran descarregar des de l'apartat de verificació de documents dins la web de l'ajuntament que ha generat l'índex.

Passos per crear un índex:

1. Obre el gestor d’expedients i cerca l’expedient que t’interessa.

2. Selecciona l’expedient i, des de la botonera superior, fes clic a "generar índex"
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

3. Es crearà un document nou anomenat índex que relacionarà tots els documents que configuren l'expedient amb el

codi segur de verificació (CSV) corresponent. A continuació, us facilitem un exemple d'índex:

Us recomanem que feu servir la generació d'índex perquè és una funcionalitat del gestor d'expedients molt fàcil i ràpida.
Aquesta funció representa un estalvi de temps i papers tant per a la persona a qui li demanen preparar tota la documentació de l'expedient

com per a qui la requereix. Utilitzant l'índex s'aconsegueix facilitar tota la informació de l’expedient sense haver-la d'imprimir.

A més, l'índex es pot enviar, adjunt, per correu electrònic així que s'evitarà, fins i tot, desplaçaments innecessaris per fer aquesta gestió.