Especial eleccions municipals 2019: què cal tenir present en relació a SeTDIBA?

Les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019 impliquen en els ens locals amb SeTDIBA implantat tota una sèrie de canvis o aspectes a tenir presents en els següents àmbits:

  • Alta i baixa de certificats electrònics
  • Alta, baixa o modificació dels usuaris del gestor d’expedients i el registre
  • Alta, baixa o modificació dels càrrecs i de la visualització de les Unitats de Treball configurats al gestor d’expedients
  • Revisió dels documents pendents de signatura en la safata dels regidors

En la guia annexa, s’identifica el calendari de constitució de les corporacions locals, els aspectes a tenir presents i les bones pràctiques recomanades en cada moment.