Servei de Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica

El Servei de Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica és un servei de suport prioritàriament telefònic a la ciutadania per tal de facilitar la realització de tràmits telemàtics amb l'ens locals, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania.


El servei de suport prestarà suport als ciutadans/es, empreses i entitats en l'ús de la seu electrònica i en concret en els següents àmbits:

  • Identificació i signatura davant l'administració
  • Presentació de sol·licituds telemàtiques
  • Notificació electrònica
  • Consulta de la carpeta ciutadana
  • Gestió de la representació
  • i qualsevol altre àmbit de la tramitació electrònica entre l'ajuntament i la ciutadania vinculat a la prestació de serveis SeTDIBA.

Són condicions d'execució:

  • Creació de la pàgina de tràmits a la seu electrònica d'acord amb les recomanacions elaborades pel Gabinet d'Innovació Digital per als ens beneficiaris de SeTDIBA
  • Realitzar promoció del servei de suport. En concret, incorporar informació del servei de suport en la web municipal, realitzar accions de comunicació del servei a la ciutadania i realitzar difusió de forma periòdica en les xarxes socials municipals
  • Derivar cap al servei de suport les consultes que arribin a l'ens locals per via telefònica i que tractin sobre l'ús del canal telemàtic

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

Trobareu més informació a:

AdjuntMida
4464-34000-2022_infografia_setdiba_servei_suport.pdf416.73 KB