Eina de gestor d'expedients

Friday
01
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients i sessió Gestor Expedients III.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Friday
18
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients i sessió Gestor Expedients III.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa el Gestor d'Expedients.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

SICALWIN: Com estructuro els expedients que contenen documentació de despesa?

Els expedients de gestió comptable, especialment els relatius a gestió de la despesa, generen sovint dubtes tant als tramitadors com als tècnics que gestionen el pressupost amb l'eina de comptabilitat. 

Durant el 2021 s'ha iniciat la integració de SICALWIN amb les eines SeTDIBA. Aquesta integració requereix d'assolir un model de gestió de la documentació de despesa d'acord amb la metodologia eSET que expliquem en les següents píndoles. 

9
Wednesday
11
09:30h
mai 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Convocatòria organs col·legiats.

Sessió on es dona tota la formació i ajuda necessària per tal de preparar una sessió de ple de la corporació. 

Thursday
21
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió de suport a electes i externs.

Sessió de formació de l'equip de govern i del personal extern en el funcionament de les eines seTDIBA.

Thursday
31
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió arrencada del Registre.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local, per tal de posar en marxa el registre d'entrada.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Friday
08
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Acompanyament arrencada.

Sessions grupals on es farà l'acompanyament en l'ús de l'eina als treballadors municipals.

Thursday
24
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Tuesday
22
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
30
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió de suport a electes i externs

Sessió de formació de l'equip de govern i del personal extern en el funcionament de les eines seTDIBA.