Eina de gestor d'expedients

Thursday
23
09:00h
Febrer 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0227 - 1a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 27 de gener

Thursday
16
09:00h
Febrer 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0227 - 1a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 27 de gener

Petició d'integració al mòdul Sicalwin

Esteu interessats en integrar-vos els primers al Sicalwin? 

Inscriviu-vos per prioritzar les demandes! Gràcies,

Modus Portasignatures

Si voleu accedir a l'eina del gestor d'expedients només per fer la signatura o vistiplau us recomanem que utilitzeu la opció visualització "modus portasignatures".

S'hi pot accedir de 2 formes:

1. Des del menú principal del Firmadoc. Selecciona del desplegable Modus Portasignatures:

 

2. Des del menú superior: Sessió>Canvi perspectiva>Modus Portasignatures

Thursday
17
09:30h
Novembre 2022

Suport programat: gestor d'expedients bàsic

Sessió de suport programat del gestor d'expedients nivell bàsic per reforçar conceptes del gestor i metodologia. 

Thursday
24
10:00h
Novembre 2022

Suport programat “GESTOR D’EXPEDIENTS - NIVELL AVANÇAT

Suport programat “GESTOR D’EXPEDIENTS - NIVELL AVANÇAT!”


Teniu tota la informació sobre aquesta sessió aquí: https://setdiba.diba.cat/wiki/suport-programat-gestor-d-expedients-seguiment-explotacio

Us informem que podeu sol·licitar una sessió de suport programat mitjançant el següent formulari i marcant la opció: Gestor d'expedients - seguiment i explotació. Formulari: https://setdiba.diba.cat/node/199

Consulta l'estat de la notificació

Des del gestor d’expedients ja podeu consultar l’estat de la notificació, és a dir, si ha estat lliurada, rebutjada o encara està pendent per llegir.

Només cal que des de l’expedient seleccionat, feu la consulta de “Tots els documents”; Seleccioneu el document amb tipologia “NOTIF”. i amb el botó dret del ratolí es desplegarà la opció: “Consultar Notificació” tal i com et mostrem a la imatge següent:

 

Tuesday
08
12:00h
Novembre 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Canviar la tipologia del document és important!

Cada cop més sovint ens trobem registres d'entrades telemàtiques que cotenen fitxers adjunts a la sol·licitud.

En el gestor d'expedients, els documents anexos es traspassen com "ADJUNT" i no donen cap informació del tipus de document. Seguint la metodologia SeTDIBA és important que es classifiqui degudament la tipologia de cada document. És una bona pràctica que cada vegada que algú consulti un document d'un expedient classificat com ADJUNT sigui conscient que ha de revisar la tipologia documental i rectificar-la si escau.

Com es crea una còpia autèntica?

Des de l'aplicació del registre d'entrada o des del gestor d'expedients tenim la possibilitat de transformar un document en còpia autèntica sempre i quan es comprovi prèviament que els documents són originals. 

En aquest sentit, des del gestor d'expedients es pot seleccionar el tipus de document: 

Cal escollir del desplegable "Estat d'elaboració":