Eina de gestor d'expedients

Thursday
31
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió arrencada del Registre.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local, per tal de posar en marxa el registre d'entrada.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Friday
08
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Acompanyament arrencada.

Sessions grupals on es farà l'acompanyament en l'ús de l'eina als treballadors municipals.

Thursday
24
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Tuesday
22
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
30
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió de suport a electes i externs

Sessió de formació de l'equip de govern i del personal extern en el funcionament de les eines seTDIBA.

Monday
21
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Acompanyament arrencada registre d'entrada i Gestor d'Expedients.

Sessió de suport per tal de resoldre dubtes sorgits durant la sessió d'arrencada. 

Thursday
17
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
16
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Com funciona la integració de Sicalwin amb SeTDIBA?

S'ha activat la integració dels documents comptables generats a Sicalwin perquè de forma automàtica formin part dels expedients administratius de SeTDIBA que els correspon.

Totes les operacions comptables de Sicalwin tenen expedient administratiu?

2