Eina de gestor d'expedients

Quin és el pes màxim dels documents?

A l'hora d'incorporar documents al sistema d'informació, caldrà tenir en compte els límits de capacitat, i per tant serà fonamental revisar si tots els documents que aporten son realment necessaris. Per exemple, si ens aporten 100 fotografies acompanyant una sol·licitud de parada al mercat setmanal hauríem de valorar si caldrà incorporar totes les fotografies o només les més representatives, ja que hi ha un límit de pes acceptat.

Ets una entitat certificadora d’IdCat?

Hem comprovat que hi ha diferents ens SeTDIBA que són Entitats de Registre idCAT:

  • Carme
  • Castellolí
  • Fogars de la Selva
  • Llacuna
  • Subirats
  • Torre de Claramunt
  • Masies de Voltregà
  • Sant Hipòlit de Voltregà

Per tots aquests ens que ja ho són i pels que us aneu afegint en aquest llistat d'entitats cal tenir en compte que:

1.Recomanem crear un expedient administratiu al gestor d'expedients per a cada sol·licitud de certificat digital.

Píndola: Modus Portasignatures en el gestor d'expedients

Us facilitem un vídeo explicatiu que us mostrarà com funciona el Modus Portasignatures del Gestor d'expedients. 

Aquesta funcionalitat de l'eina permet visualitzar la documentació que tingueu pendent de revisar o signar eficaçment. 

Desitgem que us resulti d'utilitat!

Píndola Modus Portasignatures
Play video
2

Problemes en el moment de signar un document des del gestor d'expedients?

Alguna vegada has volgut fer el tràmit de signatura i el gestor d'expedients t'ha mostrat el missatge següent?

T'ensenyem a trobar el teu certificat fàcilment: 
1. En aquesta mateixa pantalla fes clic en la segona icona: ;

Des de quin moment té validesa un document administratiu electrònic?

En l'article 26 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s'estableix que: "S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància".

Els documents que es generen a l'E-Notum s'eliminen als 90 dies!

Si heu d'enviar una notificació electrònica a una empresa o ciutadà us recomanem que utilitzeu, preferentment, el gestor d'expedients per fer la notificació de sortida perquè el gestor d'expedients descarrega automàticament el certificat d'evidència de la notificació electrònica. És important guardar aquest el certificat d'evidència perquè és el resguard legal i, per tant, la vostra garantia conforme s'ha practicat la notificació correctament.

Els documents que es generen a l'EACAT s'eliminen als 2 anys!

Quan enviem trameses a altres organismes públics a través de la plataforma EACAT es genera el certificat d'evidència que justifica legalment que la transacció de l'enviament s'ha fet correctament. Cal tenir en compte que hi ha 2 tipus de trameses:

Thursday
14
10:30h
Juliol 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Thursday
14
09:00h
Juliol 2022

Sessió de suport programat "Gestor d'expedients: nivell bàsic"

Sessió per videoconferència de suport programat.

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: https://setdiba.diba.cat/node/199

Puc utilitzar el Libreoffice?

Sí! El gestor d'expedient permet triar amb quin paquet informàtic voleu treballar: Microsoft Office o Libreoffice.

Dins del gestor d'expedients, en el menú superior seleccioneu: Sessió>Preferències>Ofimàtica.