Grup d'implantació 30. Ajuntament de Fogars de la Selva. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Tuesday
20
09:30h
Octubre 2020
Data de finalització: Tuesday, 20/10/2020 - 13:30

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.