Notícies

Nova edició del curs pràctic de Procediment administratiu adaptat al SeTDIBA. 10a. EDICIÓ!!

Obrim la 10a. edició del curs pràctic de Procediment Administratiu, adreçat als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o que estan en procés d'implantació.

Nova edició del curs "Procediment administratiu electrònic bàsic amb metodologia eSET". 3a EDICIÓ!!

 

Tens experiència en procediment administratiu, però et sents perdut a l’hora d’implementar els requisits de l’administració electrònica? Aquest curs et pot interessar! 

Et permetrà entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb la normativa aplicable i independentment de l’eina de gestió d’expedients utilitzada.

Disponible el vídeo sobre el quadre de comandament SeTDIBA

Podeu recuperar la sessió sobre com el quadre de comandament i com prendre decisions en base a dades en els ajuntaments SeTDIBA en el nostre canal de youtube: 

Aquesta sessió us permetrà conèixer quin valor us aporten cadascun dels àmbits analitzats en el quadre de comandament i per on començar a treballar-lo.

--> Accés al vídeo

Balanç de la formació en transformació digital, transparència i bon govern al mon local

Aquest 2021 s’ha ampliat l’oferta formativa passant d’un ventall de 3 accions al 2020 a 12 accions formatives amb 17 edicions al 2021. El 58% de l’oferta formativa del 2021 ha estat impartida per docents interns.

El Gabinet d’Innovació Digital ha completat l’ampliació d’oferta formativa responent així als objectius i les demandes locals que s’havia proposat per a aquest 2021.

La col·laboració institucional i la governança multinivell impulsats des dels projectes de l’Àrea, exposats al Congrés de Govern Digital 2021

F. Xavier Forcadell, Coordinador de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, va participar en el congrés de Govern Digital 2021 amb la ponència Col·laboració institucional i governança multinivell per garantir els drets digitals de la ciutadania a tots els municipis.

Accés a la ponència

NOVETATS 6 de JULIOL 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • Registre i Tercers: versió 2.80.22
  • Gestió expedients: versió 20.3.27

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

  • Libre office: 6.3.0.1
  • Word: 2010 SP2

Algunes incidències que es resolen?

NOVETATS 27 d’OCTUBRE 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • Registre i Tercers: versió 2.81.33
  • Gestió expedients: versió 20.5.11

Algunes incidències i millores que es resolen?

Nou curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA"

Vols aprendre de forma pràctica com gestionar la documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA? El curs que t’oferim a continuació és la formació que t’interessa!!