Sessió de seguiment del projecte SeTDIBA a l'ajuntament de Torrelavit

Públic al qual s'adreça: 
Secretaria general
Tuesday
26
10:00h
Abril 2022
Data de finalització: Tuesday, 26/04/2022 - 14:00

Des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment, per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, per atendre noves necessitats que poden aparèixer un cop acabada la implantació del projecte SeTDIBA.

Un cop realitzada la sessió de seguiment presencial es facilitarà als ens locals una proposta de full de ruta a seguir per continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant interna com externa, millorant el servei públic a la ciutadania, empreses, associacions, i altres col·lectius.