Grup d'implantació 28. Sessió de formació d'expedients I.

Monday
05
12:00h
Octubre 2020
Data de finalització: Monday, 05/10/2020 - 14:00

Sessió de formació amb l'ús de l'eina de gestió d'expedients Firmadoc.