Podem rebutjar trameses rebudes?

Sí, podem rebutjar les entrades rebudes per EACAT-SIR, en canvi, les entrades rebudes per registre d’ACCEDE haurem de seguir un altre procediment.

Us ho expliquem en aquest article:

  • ENTRADES SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres)

Accedim a EACAT per veure els enviaments que ens hagin fet des d’ens de fora de Catalunya, a qualsevol de les trameses en estat Pendent. Premem damunt de la tramesa en qüestió, i seleccionarem les diverses opcions que el sistema ofereix.

Per rebutjar una tramesa només cal clicar sobre el botó Rebutjar i afegir un motiu de rebuig.

Opcions disponibles:

1. Confirma registre: Si s’accepta l’assentament, es fa un assentament d’entrada al registre de l’ens de destinació i el corresponent missatge d’acceptació amb el número de registre d’entrada de l’ens de destinació cap a l’ens origen.

2. Rebutja registre: Si es rebutja l’assentament, NO es fa entrada al registre de l’ens de destinació, i s’envia l’estat d’aquest assentament/document –com a rebutjat- cap a l’ens origen, perquè faci la gestió amb l’interessat que correspongui. Només podem rebutjar les trameses pels motius següents:

  • Que sigui il·legible.
  • Que el meu ens no sigui el destinatari.
  • Quan no tinguem coneixement de qui hauria de ser l’ens de destinació.

3. Reenvia registre: Si es reenvia l’assentament, NO es fa entrada al registre del nostre ens, i s’envia la tramesa cap al nou ens de destinació. Aquesta és l’opció que hem d’utilitzar sempre que l’enviament no sigui pel nostre ens, coneixem l’ens de destinació i està donat d’alta al SIR perquè pugui ser receptor. S’ha d’indicar un motiu de reenviament. 

  • ENTRADES ACCEDE

Quan rebem al nostre registre una anotació que no és per nosaltres haurem de fer diligència, crear expedient al gestor i enviar e-notificació a l’interessat que s’ha adreçat a nosaltres, indicant el motiu de la no-admissió a tràmit.