Manual bàsic del Mòdul Secretaria per a personal electe.

El personal electe dels ens locals teniu accés a la documentació dels punts que figuren a l'ordre del dia de la sessió de l'òrgan col·legiat que us ha convocat. 

Des del mòdul de secretaria podreu accedir a aquesta documentació des del moment que rebeu la notificació electrònica de convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat. 

Us expliquem com accedir-hi pas a pas. 

Si teniu qualsevol dubte, si us plau, poseu-vos en contacte amb setdiba@diba.cat.