Grup d'implantació 11. Formació Gestió d'Expedients II

Públic al qual s'adreça: 
Ajuntaments del grup d'implantació 11
Wednesday
05
09:30h
Febrer 2020
Data de finalització: Wednesday, 05/02/2020 - 14:30

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 11: Castellolí, La Llacuna, Carme i Orpí