Carme. Suport arrencada Gestió d'Expedients

Thursday
13
09:30h
Febrer 2020
Data de finalització: Thursday, 13/02/2020 - 14:30

Aquesta sessió es farà l'arrencada de les aplicacions a l'Ajuntament de Carme.