Capolat. Suport arrencada Gestió d'Expedients

Wednesday
25
09:30h
Març 2020
Data de finalització: Wednesday, 25/03/2020 - 12:30

Aquesta sessió es farà online.