Grup d'implantació 11 Anoia. Tancament implantació projecte SeTDIBA. (ONLINE)

Wednesday
17
09:30h
Juny 2020
Data de finalització: Wednesday, 17/06/2020 - 14:30

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 11 Anoia: Castellolí, La Llacuna, Carme i Orpí.