Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA - 5ª EDICIÓ - ONLINE!

Públic al qual s'adreça: 
Treballadors públics dels ajuntaments on SeTDIBA està implantat o en fase d'implantació
Monday
28
09:30h
Setembre 2020
Data de finalització: Monday, 28/09/2020 - 12:00

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

- Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic aplicat a la metodologia del projecte SeTDIBA.

- Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

- Posar en pràctica l'ús de les eines SeTDIBA per poder acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.