Grup d'implantació 30. Ajuntament de Fogars de la Selva. Sessió arrencada del Registre i Tercers.

Friday
20
09:30h
Novembre 2020
Data de finalització: Friday, 20/11/2020 - 13:30

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa ACCEDE. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors que realitzen tasques de registre.