Grup d'implantació 24. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Thursday
10
12:00h
Desembre 2020
Data de finalització: Thursday, 10/12/2020 - 14:00

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Ajuntaments assistents:

o  Santa Maria de Miralles
o  La Pobla de Claramunt
o  Sant Martí de Tous
o  Vallbona d'Anoia