Curs Dades obertes: com implantar un projecte de dades obertes pas a pas - NOU!!

Tuesday
18
09:00h
Octubre 2022
Data de finalització: Tuesday, 18/10/2022 - 12:00

El curs s'adreça a personal responsable de la gestió dels projectes de dades obertes.

Objectius del curs:

Conceptualitzar les fases d'un projecte de dades obertes tant en la seva vessant organitzativa i funcional com tècnica.
Identificar els problemes i errors més habituals en aquest tipus de projectes.
Identificar pas a pas les fites per a implantar un projecte de dades obertes.
Identificar les dades disponibles a l'organització, la qualitat, completesa i l'impacte en la protecció de dades de caràcter personal.
Conèixer el procés de publicació de dades en el portal de dades obertes vinculat al portal de transparència.
Conèixer els instruments tècnics i el marc normatiu a aprovar en els ens locals.
Publicar un conjunt de dades.

Medologia:

L’acció formativa és en format taller, i planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes, combinant aspectes teòrics i pràctics, com la creació de nous datasets i visualitzacions. Ús d’exemples de portals de transparència municipals (dimensió adaptada i prioritzada a ens SeTDIBA)

Els participants hauran de realitzar un projecte senzill per poder experimentar i aplicar els coneixements adquirits.
Tot el treball pràctic estarà tutoritzat a l'aula virtual i els participants podran validar els instruments i processos que s'hagin dissenyat amb el formador.
 

EXT 2022/1724 - online!! - Periode d’inscripcions 2 de setembre a 20 de setembre.

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=16035

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació