Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Les Cabanyes

Friday
21
11:00h
Octubre 2022

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul.
Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.