Sessió 3: Preparació sessió d'òrgan col·legiat Ajuntament de Mura

Públic al qual s'adreça: 
Ajuntament de Mura
Thursday
22
09:00h
Desembre 2022
Data de finalització: Thursday, 22/12/2022 - 12:00

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul.  
Formació del mòdul.
Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i els qui presentin propostes.