Mòdul de secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió preparació JdG a l'Ajuntament de Font-rubí

Thursday
19
09:00h
Gener 2023
Data de finalització: Thursday, 19/01/2023 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul.
Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.