Mòdul de Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió de presentació i configuració Ajuntament de Rupit i Pruit

Monday
06
08:30h
Febrer 2023
Data de finalització: Monday, 06/02/2023 - 10:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul.  
Formació del mòdul.
Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i els qui presentin propostes.