Curs Certifica't en SeTDIBA i forma part dels ens digitals - NOU!!

Tuesday
26
09:30h
Setembre 2023
Data de finalització: Tuesday, 26/09/2023 - 12:00

El curs s'adreça a personal tècnic d'ens locals amb SeTDIBA implantat (no s'accepten sol·licituds d'ens locals que encara estan en fase d'implantació). 
És imprescindible que aquests tècnics disposin d'un usuari creat sobre el registre i el gestor d'expedients..

Objectius del curs:

  • Conèixer i consolidar  el mètode de treball e-SET, en el nostre dia a dia.
  • Aprofundir en el coneixement de les eines tecnològiques que participen en el flux electrònic: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.
  • Potenciar l'ús dels tràmits per tal de millorar el control-gestió dels expedients.

Continguts.

La metodologia és més important que els programes:

Amb SeTDIBA no esteu sols!
El projecte i la metodologia.
L’ecosistema SeTDIBA.
La disciplina dels automatismes.
La digitalització, la recuperació i l’índex de documents.
Una “nova etapa” a l’ens local.
Impuls i tràmit dels expedients.

Gestió de l’input i l’output:

El registre d’entrada, els tercers i el gestor d’expedients:
La diligència
La modificació i l’anul·lació d’assentaments
Consulta de respostes i explotació de les dades del registre
La safata d’aprovadors i l’imprescindible per signar
La safata de registre
La creació de l’expedient
Inserir un document i enviar-lo a signar
Els tràmits i la configuració del procediment
La participació d’un col·laborador extern.

Medologia:

Sessions virtuals grupals on es combina l'explicació de conceptes teòrics amb exercicis i proves pràctiques en grups més petits.

EXT 2023/1451 - online!! - Periode d’inscripcions 24 de juliol a 4 de setembre.

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=17880

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació