Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Preparació de la sessió de la JGL a l'Ajuntament de Casserres

Thursday
01
08:30h
Febrer 2024
Data de finalització: Thursday, 01/02/2024 - 10:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.