Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió preparació Junta de Govern a l'Ajuntament de Subirats

Friday
01
11:00h
Març 2024
Data de finalització: Friday, 01/03/2024 - 14:00

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponets i gestors.
  • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
  • Sessió d'arrencada

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.