Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Segona Sessió amb EMD Sant Miquel de Balenyà

Thursday
07
09:30h
Març 2024
Data de finalització: Thursday, 07/03/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  1. Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  2. Formació del mòdul a gestors de secretaria
  3. Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
  4. Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.