Mòdul Secretaria Ajuntament Capolat: Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul.

Públic al qual s'adreça: 
Personal de l'ajuntament
Tuesday
19
12:30h
Març 2024

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.
  • Sessió 3:Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
  • Sessió 4:d'arrencada. Desenvolupament de la sessió: registrar votacions,  generar certificacions i crear l'acta que restarà pendent d'aprovació per la propera sessió.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.