Mòdul Secretaria Ajuntament Capolat. Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.

Públic al qual s'adreça: 
personal de l'ens
Tuesday
26
09:30h
Març 2024
Data de finalització: Tuesday, 26/03/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Sessió 1: Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Sessió 2:Formació del mòdul per a proponents i gestors.
Sessió 3:Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Sessió 4:d'arrencada. Desenvolupament de la sessió: registrar votacions,  generar certificacions i crear l'acta que restarà pendent d'aprovació per la propera sessió.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.