Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta a EMD Sant Miquel de Balenyà

Públic al qual s'adreça: 
Personal de l'ens
Thursday
11
09:30h
Abril 2024
Data de finalització: Thursday, 11/04/2024 - 11:30

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Formació del mòdul per proponents i gestors. Ajuntament de

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.